De Conceptfase

De Conceptfase

De verkregen informatie verwerkt Intendo -interactive- tot een voorstel voor de grafische vormgeving en indeling van de site.
Deze fase is zeer belangrijk en vormt de basis voor de te bouwen productie.


In de conceptfase worden de functionaliteiten gedetailleerd beschreven. Op basis daarvan wordt de produktie gebouwd. U wordt betrokken bij de concept fase en krijgt inzicht in de ontwikkeling.
Indien u gedurende de uitvoering verzoekt een functionaliteit toe te voegen of te wijzigen dan zullen wij deze wijzigingen waar mogelijk doorvoeren. Mochten deze wijzigingen teveel afwijken van de geoffereerde functionaliteiten dan zullen de aan te brengen wijzigingen worden aangemerkt als meerwerk.

icon-steleenvraag
icon-opensource
icon-belons